Miksi uskottaisiinkaan?

Miksi uskottaisiinkaan?

Viranomaistiedotus on menettänyt uskottavuuttaan jo pitkän aikaa. Kansalaiset näyttävät luottavan enemmän somessa liikkuviin huhuihin kuin nimettyyn viranomaislähteeseen. Pahiten tämä tulee nyt esille pakolaisiin liittyvässä uutisoinnissa, jossa sekä viranomaisen että ”oikeaa tietoa” jakavan valtion tiedotusvälineen ajatellaan tahallaan tuottavan väärää tietoa ja vähättelevän kansalaisten pelkoja.

No, yksi asia on se ettei anneta tietoja niin kuin ne ovat. Mielestäni pahempi asia on peruste. Jos peruste on se, että kansalaisiin ei luoteta vaan meitä pidetään holhottavina omassa, vapaassa maassamme, olemme joutuneet huonoon jamaan. Valtio on kansalaisiaan varten. Niillä henkilöillä, jotka olemme valinneet päättämään asioistamme, sekä niillä jotka hoitavat meiltä kerätyillä rahalla -meidän rahallamme- julkisia tehtäviä, tulee olla meidän luottamuksemme, ei päin vastoin.

Miten pärjääkään globaalissa kilpailussa se kansa, joka opetetaan holhoukseen?