Kodin turvallisuus

Kodin turvallisuus:

ehkäise ja rajoita rikoksia ja vahinkoja

Koteihin kohdistuessaan rikos koetaan usein järkyttävänä ja perusturvallisuutta uhkaavana. Kotona sattuu myös suurin osa tapaturmista. Kotona lapset ovat usein yksin ilman aikuisen välitöntä valvontaa.

Kodeissa on usein myös iso, rikollisen kannalta helposti rahaksi muutettava irtain omaisuus.

Kameravalvonta tallentaa kodin tapahtumat, samoin ovella käyvät henkilöt. Mahdollisesta epämääräisestä henkilöstä ilmoittaminen on hyödyllisempää, kun ilmoitukseen voi laittaa kuvan. Etäkatsottavan järjestelmän avulla voi omalla älypuhelimella tarkistaa, mitä kotona tapahtuu.

Kodin rikosilmoitinjärjestelmä voi ilmoittaa paitsi tunkeutumisen, myös hätäpainikkeen avulla hätäkutsun, sekä varoittaa vesivuodosta tai savusta. Lapsikin osaa jo nuorena painaa hätäpainiketta.

Kohdekohtaisella räätälöinnillä voimme ottaa huomioon perheenjäsenten sellaisista sairauksista, joista on syytä tietää avun tarvetta arvioitaessa.

Ylläpitopalvelumme varmistaa kodinkin turvajärjestelmän toimintakunnon.

Ota yhteyttä – varmistetaan kotisi, tärkeimpäsi turvallisuus.