Onko populismiin taivuttava?

Onko populismiin taivuttava?

Varoitus: tämä kirjoitus sisältää aiheita loukkaantumiseen ja pöyristymiseen.  Kirjoitus sisältää pöyristyttävää kielenkäyttöä. Kehotan harkitsemaan tämän kirjoituksen lukematta jättämistä. Ilmoitan myös, etten ojennu mahdollisesta kielteisestä palautteesta.

Minä jo luulin, että loputon pöyristyminen olisi jo pääosin ohitse. Luulin, että terrorismin uhan kasvaessa jo todennäköiseksi ja syrjäytymiskehityksen rajut seuraukset saisivat meidät jo pohtimaan oikeita ongelmia. Luuloni oli väärä.

Tätä kirjoitettaessa näyttää sille, että populismi on saamassa ohjausvallan maassa. Kun joku keksii pöyristyä jostakin kokonaisuudesta irrotetusta asiasta, kivittäjäjoukko on valmiina lähtemään jahtiin. Otetaan esimerkki kirjoituksen hetkellä ajankohtaisesta poliisin rasismikohusta. Poliisihenkilöstöllä (?) on ollut suljettu FB-ryhmä, jossa jokin vähemmistö ei ole osannut muotoilla asiaansa niin kuin se pitää muotoilla. Tästähän saatiin suuri kohu ja jonkunhan pitää tietenkin erota ja poliisista on lisäksi erotettava iso joukko ihmisiä. Niin ja ne valintakriteerit on muotoiltava niin, ettei varmasti tule yhtään rasistia poliisiin. Nih.

Se on kuulkaa kuitenkin niin, että jos ei määritelläkään poliisia siellä väistämättä olevan pienen vähä-älyisen joukon mukaan, vaan poliisien enemmistön mukaan, niin se kuva ei ole rasistinen. Suomalaisen poliisin vahva enemmistö haluaa tehdä työnsä juuri niin kuin poliisin on säädetty sen tekevän. Suomalaisten luottamus poliisin on uskomattoman vahva, mistä tietenkin voi myös pöyristyä.

Jos me keskitytään siihen, että poliisimies ei saa pahoittaa kenenkään mieltä kertomalla käsityksiään, käskemällä, tekemällä kotietsinnän, käyttämällä voimakeinoja, jopa joskus ampumalla suorittamaan tehtäväänsä, niin mitä siitä seuraa? Jo nyt selvitysprosentit laskevat. Väitän, että se johtuu  ennen kaikkea siitä, ettei virheitä saa oikein tehdä. Jos joka kotietsinnän aloittamiskriteereitä pohdittaessa ensisijainen ajatus on virheen välttäminen, niin miten helvetissä niitä etsintöjä voi tehdä. Sama ajatus sitten muussa toiminnassa. Pelastaessaan ihmishengen nopeassa tilanteessa ampumalla saa syytteen?

Inhimillinen virhe on tutkitusti väistämätön. Minä ainakin haluan poliisin, joka tekee tehtävänsä nopeasti ja tehokkaasti, yleensä oikein ja virheensä tunnustaen ja korjaten. Vain sellainen työntekijä, jota yhteisö tukee, voi saada jotain aikaan. Minä välitän paskat siitä, loukkaako poliisin suljetussa ryhmässä tapahtuva ammattihuumori tai edes mielensäpahoittajan rasistisena pitämä kielenkäyttö jotakuta. Siihen poliisin on työnohjauksella ja työnantajan käytettävissä olevin lainmukaisin keinoin puututtava, muttei se ole se keskeinen juttu johon meidän poliisin on valmistauduttava, eikä edes esimiesten keskeinen tehtävä.

Se keskeinen juttu on kuulkaa meidän koko toimintatavan muuttaminen vastaamaan hybridisodankäynnin, terrorismin ja syrjäytymiskehityksen haasteisiin. Poliisilta vaaditaan tulevaisuudessa kykyä paljon rajumpiin vasteisiin kuin tähän asti.

Toivoisin, että mielensäpahoittamisen sijaan nämä kritisoijat ottaisivat osaa rasismin ja ennen kaikkea syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn antamalla jonkin panoksen yhteiskunnan käyttöön. On helppoa istua sohvalla ja vaatia jonkun erottamista. Se ei kuitenkaan tuota mitään eikä ole osallistumista. Jos asiat vaivaavat, tee niille jotakin. Positiivista tekemistä riittää ennaltaehkäisevässä työssä!

Olen siis pöyristynyt maassamme vallitsevasta paskapopulismista. Pöyristymiseni ulottuu päättäjiimme sekä suuriin medioihimme, jotka hurskastellen sanoutuvat irti siitä mitä kuitenkin tekevät. Lupaan kuitenkin itse tehdä tässä kirjoittamilleni asioille jotakin enkä vaan tässä pöyristele. Firmassa keskitymme asiakkaidemme meille antaman rahan tehokkaaseen käyttöön heidän turvallisuutensa hyväksi. Samalla ohjaamme henkilöstöä suhtautumaan niin kuin meitä koskeva lainsäädäntö edellyttää; suorittamaan tehtävät oikein (lain mukaan ja arvostusta herättävästi), sovinnollisesti ja puolueettomasti. Tee sinäkin jotain äläkä siinä vaan pöyristele. Mitä positiivista aiot tehdä tänään?