SIVISTYKSEN SIILOUTUMINEN, KAIKKIVOIPAISUUS JA SUVAITSEMATTOMUUS

SIVISTYKSEN SIILOUTUMINEN, KAIKKIVOIPAISUUS JA SUVAITSEMATTOMUUS

Sivistyksen siiloutuminen on monen ihmisen toimintaa itselleni avaava termi. Esimerkkihenkilömme saattaa olla korkeasti koulutettu ja tietää omasta kapeasta tieteenalastaan varsin paljon. Henkilömme saattaa olla elänyt suojattua elämää ja pitää itseään tosi sivistyneenä korkean koulutuksensa ja sen myötä saavuttamansa aseman ja tulotason myötä. Hän saattaa katsoa pystyvänsä arvioimaan mitä tahansa asiaa taustansa takia. Samaa henkilöä tämän kirjoittanut vahtimestari katsoo täytenä moukkana, joka ei osaa käyttäytyä ihan tavallisessa jokapäiväisessä elämässä päätyen sitten joskus vahtimestarinkin asiakkaaksi. Nyt osaankin vastata asiakkaan ihmettelyyn, kun hän ei ymmärrä miksi hänenkaltaiseensa kohdistetaan toimenpiteitä: ”Ymmärryksenne on ehkä siiloutumisenne vuoksi rajoittunut.”

Edellä mainittu auttaa ymmärtämään myös koulutettujen ihmisten rokotusvastaisuutta, taikka piittaamattomuutta asiakirjan salausmerkinnöistä, sekä vaikkapa vimmasta holhota kanssaihmisiä. Tämä tiedostamaton epäpätevyys johtaa myös ylimielisyyteen ja suvaitsemattomuuteen; miksi muut eivät ajattele ja toimi kuten minä, niiden täytyy olla tolloja, maalaisia, suvaitsemattomia, natseja jne.

Niin asiantuntijuuden kuin kanssaihmisten kanssa elämisen ensimmäinen aste lieneekin tiedostamattomasta epäpätevyydestä tiedostettuun epäpätevyyteen siirtyminen. Kouluttaminen kannattaa aloittaa itsestä, sinne on lyhin matka.

 

Hyvää Joulua!