Luottamushenkilön tehtävä ei ole luottaa

Luottamushenkilön tehtävä ei ole luottaa

Saisiko olla parempaa johtamista?

Ensin pitää todeta, ettei ennen ollut paremmin. Me emme koskaan ole olleet niin tasa-arvoisia, varakkaita ja terveitä kuin nyt. Tämän päivän haaste onkin se, ettei seuraava sukupolvi joutuisi toistelemaan tuota usein kuultua, vielä paikkansa pitämätöntä hokemaa.
Sekin on hyvää, että kaikenlainen kähmintä voi tulla milloin tahansa päivänvaloon, joko tehdessä tai milloin vain jälkikäteen. Ikävää siinä on vain se, että tieto lisää tuskaa ja vähentää luottamusta moniin instituutioihin, vaikka voisi kyllä ajatella myös päinvastoin. Kiinnijäämisen riski ja esiin tulleet räikeät virka- tai luottamusaseman väärinkäytökset, jopa rikokset kertovat myös siitä, ettei epäeettistä tai rikollista toimintaa pidetä enää hyväksyttävänä.

Nykytilanteessa meillä on päättäjiä, jotka eivät tunne lainkaan johtamaansa instituutiota taikka rakennetta. Heillä ei välttämättä ole kykyä, eikä välttämättä edes motivaatiota hahmottaa usein varsin monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Tämä näkyy vaikkapa kuntatasolla siitä, että valtuusto voi keskustella koiranpaskasta tunteja, mutta sadan miljoonan investointi päätetään viidessä minuutissa. Kukin meistä kun toimii vain tasollaan, usein arvioimatta oman toimintansa mielekkyyttä ja hyötyä yhteisölle.

Olisiko aika miettiä, pitäisikö yhteisistä asioista päättäviltä henkilöiltä vaatia jotakin. Pitäisikö vaatia puhtaita luottotietoja ja rikosrekisteriä, jotta tiedetään, että hallitsee omaa käytöstään ja varallisuuttaan, ennen kuin pääsee päättämään yhteisistä varoista. Pitäisikö vaatia valtuuston, kaupunkikonsernin rakenteen ja päätöksenteon tuntemusta, jo ennen kuin pääsee ehdolle valtuustoon? Pitäisikö sitten uusia johtajia kouluttaa johtamis- ja neuvottelutaidoissa, ennen kuin luottamustehtävän hoitaminen alkaa.
Asiaa voi kysyä myös toisinpäin; mitä hyötyä on osaamattomasta johtajasta, joka ei osaa hoitaa talouttaan, ei kunnioita lakeja, taikka tunne lainkaan johtamaansa asiaa?

Omalla alallani vaaditaan sekä nuhteettomuutta, että sopivuutta. Joka välineeseen vaaditaan koulutus ja vuosittaiset näytöt osaamisesta. Jokainen henkilöön kohdistuva toimenpide kirjataan ja se on mahdollista saattaa julkisen kritiikin kohteeksi -ja näin herkästi tapahtuukin. Se ei ole minkäänlainen ongelma ja estää monia katastrofeja ennalta.

Esitän, että meitä johtaisivat henkilöt, joilla on siihen jonkinlainen mahdollisuus, puoluekannasta riippumatta. Ettei tuosta alun hokemasta tulisi totta.