Kuopion Vartiointipalvelu Oy -30 vuotta vaikutusta!

Kuopion Vartiointipalvelu Oy -30 vuotta vaikutusta!

Yhtiöni aloitti keskeytymättömät operaatiot 1.8.1993. Perustin yhtiön kuukautta aiemmin muutaman kuukauden harkinnan ja suunnittelun jälkeen. Takana oli silloin reilut viisi vuotta vartijana ja kahdeksan järjestyksenvalvojana. Olin tullut jouluksi 1992 kotiin Eestistä, jossa toimin syksyn ajan erään nopeasti kasvavan turvayrityksen voimankäytön kouluttajana niin yrityksen henkilökunnalle, kuin yrityksen monenlaisille asiakkaille. Työ ja etenemismahdollisuudet kilpailijan palveluksessa oli nähty ja piti päättää 26-vuotiaana, vaihdanko alaa vai perustanko oman turvafirman. Olin työn ohessa suorittanut Tekun sähköosastolla tietoteknikon tutkinnon, jossa tein päättötyöni rikosilmoitinjärjestelmän toimittamisesta.  Silloinen KERA piti onnistumismahdollisuuksiani heikkoina, mutta yritystutkija kannatti perustamislainan myöntämistä, koska piti itsepäisyyttäni mahdollisuutena kuitenkin päästä markkinoille. Kun vielä työvoimatoimisto myönsi starttirahan puoleksi vuodeksi, anoin elinkeinolupaa ja perustin yrityksen.

Yrittämisen valitseminen on ollut suuri onnenpotku. Luulenpa, ettei missään muussa ammatissa pääse ja joudu tekemään niin monipuolisesti kaikkea yrityksessä tehtävää työtä samalla vastaten siitä koko omaisuudellaan ja maineellaan. Tulevaisuuden jatkuvasta epävarmuudesta tulee yrittäjälle motivaatiota pitää huolta niin yrityksestä kuin itsestäänkin.

Yrityksen perustamisen motiivi ei ollut taloudellinen, kuten ei suurimmalla osalla pk-yrittäjiä, vaan halu päästä hyödyntämään osaamistaan täysimääräisesti. Se on kiitettävästi toteutunut. Toimintakäsikirja on kirjoitettu kolmesti kokonaan uudestaan, viimeisin versio syntyi nopeamman tilannekuvan muodostamisesta ja vartiointi- ja asennustyön paremmasta hallinnasta tänä vuonna.

Oma henkilökunta on ollut hyvin sitoutunutta ja harjoittelun jälkeen jatkuneet työsuhteet ovat olleet pitkiä. Pisin työsuhde on Tomi Vennolla, joka sai viime vuonna Suomen Yrittäjien kultaisen ansioristin kahdenkymmenen vuoden palvelusta.

Kun kaikki tehtiin alussa itse hälytyskeskusta lukuun ottamatta, on tämä aika suuremman verkottumisen aikaa. Olisi pään seinään lyömistä yrittää tehdä kaikkea itse, koska korkeaan laatuun pyrkiviä ja sen myös saavuttavia pk-yrityksiä on muitakin. Tässä kohdassa täytyy kiittää Vartiointi Tanskanen Oy:tä ja Telehuolto Keijo Tammisaarta pitkästä kumppanuudesta. Erityiskiitos täytyy antaa toimeksiantajillemme, joista osa on kulkenut koko matkan mukana!

Juhlistamme vuosipäivää syyskuun lopussa kakkukahveilla. Jos et saat kohta kutsua -on yllättävän suuri joukko joille se olisi pitänyt lähettää- ole yhteydessä Eeva-Liisaan, niin asia hoituu.

Matka jatkuu!

 

Mika